Forklift güvenli ve defansi sürüş teknikleri, forklift kazalarına karşı güvenlik dersleri - ileri sürüş teknikleri kursu | güvenli sürüş teknikleri

İçeriğe git

Ana Menü

Forklift güvenli ve defansi sürüş teknikleri, forklift kazalarına karşı güvenlik dersleri

Kamu ve özel sektör eğitimlerimiz

FORKLİFT OPERATÖRÜ, GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI
Forklift Kazalarını, bakım ve donanımlarını, doğru yükleme,  boşaltma ve akabinde yaşanan maddi ve manevi kayıpları önlemek Forklift operatörlerinin güvenli sürüş teknikleri eğitimiyle, katılımcılara; uygulamalı olarak tecrübe kazandırmak…
Eğitim süresi (1 tam gün)
Eğitim etaplar
ı

1. Değerlendirme testi ham bilgi
2. Forklift operatörü, Güvenli Sürüş Teknikleri (Teorik)
3. Değerlendirme testi son
4. Konsantrasyon eğitimi
5. Gizli kaygan zemin
6. Engelden kaçma
7. Slalom
8. Forklift hassas manevraları
9. Sürüş ve refleks değerlendirme
TEORİK EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI
İş Güvenliği tanımı, önemi ve Ekipmanları
Operatör sorumluluk
Tehlike farkındalık
Yaya farkındalık
Yol hakkı

Forklift Bıçakları

Forklift Güvenlik Kuralları
Forklift Operatörü Görevleri
Devrilme nedenleri
Devrilmeyi Önleme ve Devrilme Durumunda Hayatta Kalma
Görüş Alanı
Uykusuzluk ve Yorgunluk
Hız Limitleri
Takip ve Çalışma Mesafeleri
Yönlendirme ve Dönüş
Ağır İlerleme
Forklifti Durdurma
Geri Manevra ve Parketme

Forklifte Binme

Forkliftten Ayrılma
İstifleme Yöntemleri
Yükleme

Ağırlık Merkezi
Ağırlık Transferi

Yükleri Güvenli Şekilde Elleçleme
Yol Aktarma Köprüleri
Ağır Ağır Yüke Girme, Yükü Kaldırma
Yükle Hareket Etme Teknikleri
Boşaltma Teknikleri
Farklı Zemin ve Yüzeylerde Çalışma Teknikleri
Yakıt İkmali
Defansif çalışma
Temel ve sınırlı alanda manevra
Forklift özel yükseklikte Çalışma
Araç stabilite
Yük bütünlüğü ve seçim
Dok alanı güvenlik
Forklift Nakliyesi İle İlgili İpuçları
Lastikler ve Değiştirme
Özel Durumlar
İşaret Dili ve Anlamları
Yağlama ve Bakım Çizelgesi
Forkliftin verimli ve ekonomik kullanılması uygulamaları
PRATİK EĞİTİM
Programda 7 temel teknik yer almaktadır;
Hassas yük
ve beceri
Yuvarlanan cisim kontrolleri,
Engelden kaçma
Slalom
Ağırlık merkezi ve dalgalanması
Dar alanlardan geçiş,
İnsan toplulukları arasından geçiş
Eğitim Yöntemi:
Eğitim testle başlayacak eğitim sonunda test tekrarlanacaktır. Eğitim teorik ve pratik olarak iki aşamalı gerçekleştirilmektedir. Teorik eğitim içeriği, teorik bilgiler, görseller ve filmler ile desteklenerek çeşitli sunum materyalleri ile katılımcılara aktarılmakta ve örnek uygulamalar ile pekiştirilmektedir.
Uygulama, firma araçları kullanılarak firmanın trafiğe kapalı uygun pist ve alanlarında yapılmaktadır. Pratik eğitimde dikkat, defansif kullanım, operatör refleks ve
reaksiyonları değerlendirilecek ve değerlendirme tarafınıza sunulacaktır.
Teorik bölümde paylaşılan tüm konu başlıkları ile ilgili uygulama örnekleri paylaşılmaktadır.
Katılımcıların Forklift Operatörü Belgesine sahip olmaları gerekmektedir

 
İçeriğe Geri Dön | Ana Menüye Geri Dön