Güvenli transpalet kullanımı eğitimi firmalarda oluşan iş kazalarını engelleme amaçlıdır. Transpalet kullanımı pratiklik açısı ve istifleme rahatlığı açısından en kolay araçlardır. Maddi hasarların yanında ölümcül ve yaralanmalı kaza yaşama durumu çok fazladır.

Başımıza gelmez dediğiniz yükler ölümcül ve maddi hasarlı mutlaka oluşur.

Nedeni kullanılan transpaletlerin ergonomi rahatlığıdır. Fakat hata yapıldığında üzerindeki yük ve transpaletin yükü ölümcüldür.

Saha incelemesi

Yapılan görüşme ve saha çalışmasında ortaya konulan en büyük sorun yüklerin üretimle beraber artışı, istiflemedeki değişkenlikler ve yayalarında içinde bulunduğu bir çalışma ortamı olmasıdır.

Transplalet oparatörlerinin bir çoğunun konusunda uzmanlaşmış ve uzun süreli tecrübelere sahip oldukları gözlemlenmiştir. Tecrübeli, personelin kendine olan güvenleri ile dikkat zayıflığına dönüşebildiği ve tehlikeye sebebiyet olabileceği tecrübelerimizle sabittir.

Güvenli sürüş tekniklerinin teorik ve pratik eğitimi ile sahada sürüş kalitesi artırılabilmektedir. Bununla birlikte sahadaki darlık ve değişkenlik nedeni ile daha dikkatli olunmalı, manevradaki eksikliklerin telafi edilemeyecek kazalara neden olabileceği bilinmelidir.

Çözüm yolu olarak uygulanacak eğitim, sahaya uygunluk içermeli ve sahada gerçekleşmek durumundadır.

Güvenli transpalet kullanımı eğitimi yönetimi

 1. Konum gereği yaya ve transpalet çalışmaları iç içe olmak zorunda olduğundan saha içinde, kamera ile çekim yapılarak çalışma sahanızın, dışarıdan firma içinde yaya olarak girenlere, sahanın tanıtımı ve kuralları anlamında kısa bir oryantasyon sunumu yapılması gerekmektedir.
 2. Sahada, transpalet operatörlerine sürüş değerlendirme yapılacaktır. ( Ekip liderlerinden transpalet operatörlerinin isimleri alınarak, habersizce çalışmaları esnasında tek tek değerlendirmeleri yapılacaktır. Normal çalışmaları sırasında kişisel hataları değerlendirilerek, güvenli sürüş eğitimde kişisel hatalarını düzeltme ve konuşma fırsatı bulunacaktır. Bu sayede gerçekçi ve kişisel gelişimlerini sağlamış olacağız. )
 3. Katılımcıların sürüş değerlendirmeleri yapılırken, eğitime başlamadan daha önce tespit edilecektir. Tarafınıza sürüş değerlendirmeleri puantajlı olarak sunulacaktır.
 4. Güvenli sürüş eğitimine başlamadan önce 10 soruluk ham bilgi testi uygulanarak operatörlerin bilgi seviyeleri ölçülecektir. Tüm eğitim bitiminde test tekrarlanacak ve katılımcının eğitimden sonra bilgilerinin ne düzeyde arttığı gözlemlenecektir. Bu değerlendirmeler tarafınıza sunulacaktır.

Eğitim teorik ve uygulamalı olarak iki aşamalı gerçekleştirilmektedir.

 1. Teorik eğitim içeriği, teorik bilgiler, görseller ve videolar ile desteklenerek çeşitli sunum materyalleri ile katılımcılara aktarılmakta ve örnek uygulamalar ile pekiştirilmektedir.
 2. Pratik eğitimde dikkat, defansif kullanım, operatör refleks ve reaksiyonları değerlendirilerek, güvenli sürüş teknikleri öğretilecek ve değerlendirme puantajlı olarak tarafınıza sunulacaktır.
 3. Uygulama, firma araçları kullanılarak firmanın trafiğe kapalı uygun pist ve alanlarında yapılmaktadır. Teorik bölümde paylaşılan tüm konu başlıkları ile ilgili uygulama örnekleri paylaşılmaktadır.
 4. Eğitim sonunda 70 puan alan katılımcılar, transpalet güvenli ve defansif sürüş teknikleri katılım belgesini almaya hak kazanacaklardır.

Güvenli transpalet  eğitimi amacı

Çalışma ortamında meydana gelebilecek transpalet ve forklift kazalarını ve akabinde yaşanan maddi ve manevi kayıpları azaltmak ve önüne geçmek amacıyla, transpalet ve forklift operatörlerinin sürüş risklerini algılamalarına ve güvenli sürüş bilincini kazanmalarına yardımcı olmak hedeflenmektedir.

Eğitim süresi

Sürüş değerlendirme ( Sınav öncesi )
Pratik eğitim (1 tam gün) 20 – 60 kişilik guruplarla 1 gün sürecektir.

Eğitim etapları

 1. Değerlendirme testi ham bilgi
 2. Güvenli Sürüş Teknikleri (Teorik)
 3. Değerlendirme testi son
 4. Pratik eğitim

Teorik eğitim konu başlıkları

Pratik eğitim
Programda 11 temel teknik yer almaktadır;

GEREKSİNİMLERİMİZ

Şayet, geçmişte bulunmakta olan, sahada oluşmuş transpalet kazası kamera görüntüleriniz var ise, eğitim esnasında kullanmak istiyoruz. Bu sayede katılımcılar kendi yaptıkları hatalarla yüzleşme ve analiz etme şansı bulacaklardır…

Ayrıca ilgilenebileceğiniz benzer eğitimler.