Tehlikeli madde taşımacılığı eğitimi (ADR) güvenli ve defansif  teknikleri, yoğun trafikte hassas araçları kullanan sürücülerin, dikkat etmeleri gereken, mesleki sürüş tekniklerini, uygulamalı olarak teorik ve pratik şekilde yaşatma ve bilgilendirme eğitimimizdir.

Adr taşımacılığı yapan şoför tehlike ile alakalı eğitim almış olsalar dahi ileri sürüş teknikleri ile alakalı eğitim almaları da aynı derecede önem taşımaktadır.

Trafikte adr kazalarının facialar yarattığını hepimiz bilmekteyiz.

Eğitim Süresi 2 Tam Gün

Tehlikeli madde taşımacılığı eğitimi yönetimi

1. Gün: Eğitim etapları 

2. Gün Pratik

A) Sürüş Değerlendirme İçeriği

Personelin sürüş durumunu, hatalarını ve eksiklerini görmek, için, sahada katılımcılar sürüş değerlendirmeye alınır. Yetersiz sürücüler tarafınıza raporlanarak bildirilir.

Sahada yapılacak eğitimde katılımcı başarılı olmak zorundadır. Değerlendirme de başarısız olan sürücüler firmayı tehlikeye sokar. Bu neden ile sürüş değerlendirme uygulanmalıdır.

B) Güvenli ve Defansif İleri Sürüş Teknikleri Eğitimi İçeriği

Eğitim: Teorik eğitim

1.bölüm
2.bölüm
3. bölüm

ADR TEHLİKELİ MADDE